Il-Kummissjoni nkarigata rċeviet dawn in-nominazzjonijiet:

  • Għall-kariga ta’ President: Philip Sciortino MD
  • Għall-kariga ta’ Segretarju:  s-Sur Tarcisio Mifsud MBA
  • Għall-kariga ta’ Kaxxier:         s-Sur Philip Attard

Kitba: Kummissjoni elettorali ©