Skeda mit-Tnejn 13 ta' Novembru sal-Hadd 19 ta' Novembru
It-TnejnIt-TlietaL-ErbghaIl-HamisIl-GimghaIs-SibtIl-Hadd
06:30–07:00Recita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-Ruzarju
07:00-07:30Muzika mill-PCMuzika mill-PCMuzika mill-PCMuzika mill-PCMuzika mill-PCGood Morning Show - Malcolm BonelloGhana Tradizzjonali mal-Muni - Prg 1
07:30-08:00
08:00-08:30Good Morning Show - Geraldu Brincat
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30Ch_Camilleri_Project 1 - Dr. Philip Sciortino ®Dash Berlin Live at Ultra Music Festival Mexico 2017The Mid-Morning Show - Janet HiliCh_Camilleri_Project 1 - Dr. Philip Sciortino ®Mill-Park Sal-Genna - B. Bonnici Prg 21-1 ®Mill-Park Sal-Genna - B. Bonnici Prg 1-2 ®
10:30-11:00
11:00-11:30Kos kif tbiddlu z-zminijiet - Prg 6
11:30-12:00
12:00-12:30Angelus - RuzarjuAngelus - RuzarjuAngelus - RuzarjuAngelus - RuzarjuAngelus - RuzarjuAngelus - RuzarjuAngelus - Ruzarju
12:30-13:00Ir-Rumanz l-Ghama ta’ Lourdes – 15-16®Ir-Rumanz l-Ghama ta’ Lourdes – 17-18®Ir-Rumanz l-Ghama ta’ Lourdes – 19-20(R)Ir-Rumanz l-Ghama ta’ Lourdes – 21-22 (R)Ir-Rumanz l-Ghama ta' Lourdes - Prg 23-24Muzika mill-PCIl-Hadd it-Tajjeb - Jeadon Lee Zammit
13:00-13:30
13:30-14:00L-Assedju l-Kbir ta’ l-1565 – 1st lot ®Naqra NaqraFeature Festa - 2012,2013,2014L-Assedju l-Kbir tal-1565 – 2nd - 3rd lotNaqra Naqra
14:00-14:30Jien Filippu FullGnien il-Mistrieh - Prg 7Drive Time - Shana Schembri
14:30-15:00Naqra Naqra
15:00-15:3017/11/2017 - Peter Paul CiantarThe Afternoon Show - Renato Vella prg 1
15:30-16:00
16:00-16:30Afternoon Show - Jamie TaboneThe Mid-Morning Show - Thea MizziThe Mid-Afternoon Show - Shana SchembriThe Mid-Afternoon Show - Shana SchembriThe Mid-Afternoon Show - Shana SchembriMid-Dinja tal-Baned - Daniel Vella - Prg 3
16:30-17:00
17:00-17:30The Mid-Morning Show - Colton MicallefThe Mid-Afternoon Show - Ylenia and RachelDrive Time - Pietro MicallefAhseb u Ara - Joe CiantarMaltin Biss ma JJ Roma (Joe Borg)Haz-Zebbug ta' Tfuliti - PP Ciantar
17:30-18:00
18:00-18:30Buona Sera - Janet HiliAllegrija - Pietro Micallef and Thea MizziAutumn Night - Tarcisio MifsudTislima lill MRO Adeodato Gatt – PP Ciantar (R)Naqra Naqra
18:30-19:00Marci mill-PC
19:00-19:30Maria Zerafa Show - Prg 4Fil-Kumpanija tieghi - Jaedon Lee ZammitF’ Gieh il-Qaddisin – Programm dwar il-festi – Prg 3®
19:30-20:00
20:00-20:30Klassici – Silvan Abdilla - Prg 5 ®F’ Gieh il-Qaddisin – Programm dwar il-festi - Prg 1L-Ghar fix-xelter - Chapter 11,12,13Fil-Kumpanija Tieghi - Brian MifsudKlassici – Silvan Abdilla – Prg 2®
20:30-21:00F’ Gieh il-Qaddisin – Programm dwar il-festi - Prg 2Baned Maltin – Daniel Vella – Banda Beland (R)Fil-Kumpanija Tieghi - Brian Mifsud
21:00-21:30Abba Live Concert AustraliaMadwar il-Mejda Prg 1
21:30-22:00Messaggi ta Kaxxier - Segretarju
22:00-22:30Balzmu fuq il-feriti Ma Patri Elija Vella – Prg 10 ®Balzmu fuq il-feriti Ma Patri Elija Vella – Prg 11®Balzmu fuq il-feriti Ma Patri Elija Vella – Prg 12 (R)Balzmu fuq il-feriti Ma Patri Elija Vella – Prg 1 ®
22:30-23:00Recita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-RuzarjuRecita tar-Ruzarju
23:00-23:30Hsibijiet Religjuzi + Kurunella ta' San Filep - GheluqHsibijiet Religjuzi + Kurunella ta' San Filep - GheluqHsibijiet Religjuzi + Kurunella ta' San Filep - GheluqHsibijiet Religjuzi + Kurunella ta' San Filep - GheluqHsibijiet Religjuzi + Kurunella ta' San Filep - GheluqHsibijiet Religjuzi + Kurunella ta' San Filep - GheluqHsibijiet Religjuzi + Kurunella ta' San Filep - Gheluq
23:30