Banner-1-1

"Ġieħ lill-istatwa, ġieħ lil min ħadimha,
Ġieħ lil kull min fl-antik ħabrek għaliha,
Ġieħ lir-reffiegħ li fuq spalltu għabbiha,
Ġieħ akbar lil Patrun mnaqqax fiha ..."

Banner-7-7

"..xi ġmiel t'armar qegħdin taraw,
mhux ta' b'xejn aħna, qed nibbrillaw...
għalhekk kburin b'din il-festa, taż-Żebbuġin"

Banner-6-6

"... San Fillippu l-ewwel Banda li twieldet ġo dan ir-raħal kbir,
Banda kbira ewlenija illi din kisbet kull tifħir ..."

Banner-2-2

"... konna, għadna u nibqgħu, fuq kollox ...
aħna ċ-champians tan-nar tal-art ..."

Banner-5-5

"... O lilek Fillippu, kull ġieħ, kull tifħir, ...
Għax inti missierna, Qaddis tassew kbir,
U lilek Filippu, bil-wisq inħobbuk
U b'xhieda ta' kliemna ... Kull m'għandna nagħtuk! ..."

Loading Quotes...
  • Fenkata – Sezzjoni Żgħażagħ
  • Ħarġa għall-Familja kollha
  • Serata ta’ Kommemorazzjonijiet: Tifkiriet u Kontinwità
  • Ikla tal-Milied mal Ħbieb ta’ l-Għaqda Każin Banda San Filep
  • BBQ Soreda
  • Diskors ta’ merħba lill Eċċellenza Tagħha il-President tar-Repubblika ta’ Malta Marie Louise Coleiro fl-okkażjoni taż-żjara tagħha fis-sede ta’ l-Għaqda Każin Banda San Filep, Ħaż-Żebbuġ fis 6 ta’ Ġunju, 2016.