Banner-1-1

"Ġieħ lill-istatwa, ġieħ lil min ħadimha,
Ġieħ lil kull min fl-antik ħabrek għaliha,
Ġieħ lir-reffiegħ li fuq spalltu għabbiha,
Ġieħ akbar lil Patrun mnaqqax fiha ..."

Banner-7-7

"..xi ġmiel t'armar qegħdin taraw,
mhux ta' b'xejn aħna, qed nibbrillaw...
għalhekk kburin b'din il-festa, taż-Żebbuġin"

Banner-6-6

"... San Fillippu l-ewwel Banda li twieldet ġo dan ir-raħal kbir,
Banda kbira ewlenija illi din kisbet kull tifħir ..."

Banner-2-2

"... konna, għadna u nibqgħu, fuq kollox ...
aħna ċ-champians tan-nar tal-art ..."

Banner-5-5

"... O lilek Fillippu, kull ġieħ, kull tifħir, ...
Għax inti missierna, Qaddis tassew kbir,
U lilek Filippu, bil-wisq inħobbuk
U b'xhieda ta' kliemna ... Kull m'għandna nagħtuk! ..."

Loading Quotes...
 • poster bbq festa 2016
  BBQ tal-Festa
 • ilkla 12
  Ikla bejn il-Ħbieb nhar il-Ħamis 12 ta’ Mejju
 • ikla nar eurovision mejju
  Ikla bejn il-Ħbieb nhar Is-Sibt 14 ta’ Mejju
 • Poster GM 2016
  Wirjiet tal-Ġimgħa Mqaddsa – 2016
 • Ftuh sala Mayfair - diskors Ian Borg
  Inawgurazzjoni tal-Proġett tas-sala Mayfair Kif Ukoll Wirja Fuq Ix-Xogħlijiet Artistiċi Ta’ Francesco Saverio Sciortino
 • Wirja Frangisku Saverio Sciortino Poster
  Wirja ta’ xogħolijiet artistiċi ta’ Francis Xavier Sciortino